עמוד זה אינו זמין במכשיר נייד.
לצפייה בעמוד, עברו לדפדפן במחשב.

מערך הסיוע לאזרחים ותיקים בעקבות התפשטות הקורונה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והרשת להתנדבות ישראלית