הזדהות במערכת ממשל זמין נכשלה

תוכל להמשיך בהתהליך רק אחרי הזדהות במערכת זו

מערך הסיוע לאזרחים ותיקים בעקבות התפשטות הקורונה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והרשת להתנדבות ישראלית